Lễ kết nạp Đảng viên mới cho hai quần chúng ưu tú

Tại Trụ sở Công ty, ngày 15/9/2016 Chi bộ Trung tâm Tư vấn thiết kế đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Lê Tuấn Việt.

Cũng tại nơi đây, ngày 16/9/2016 Chi bộ Trung tâm Tư vấn Quản lý thực hiện dự án đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Phạm Đức Hoàng.

Đến dự Lễ có đồng chí Lê Thanh Hà - Bí thư Đảng uỷ Công ty THIKECO; các đồng chí Đảng ủy viên cùng toàn thể Đảng viên của Chi bộ.

Lễ kết nạp đảng viên được tổ chức trang nghiêm, đúng quy trình theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương. Các Đảng viên mới tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu Cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ảnh lưu niệm Chi bộ Trung tâm Tư vấn thiết kế

Ảnh lưu niệm Chi bộ Trung tâm Tư vấn Quản lý thực hiện dự án

Các tin khác
KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Lượt truy cập : 4.993.567
Online : 8